Rekonstrukce střešního pláště

Zaměření stavu střešního pláště

Demontáž stávajícího pláště, nebo jen vyvaření pod nový plášť

Zateplení pláště, vyspádování izolanty dle odtoků na střeše

Výměna, úpravy  klempířských prvků a  hromosvodů

Vyřešení vstupu na střechu vč. rekonstrukce , případné zvýšení krajní atiky

Položení nového střešního pláště, případně vícevrstvého.

Aplikace modifikovaných asfaltových pásů např. ELASTEK nebo fólie na př. FATRA:

Zateplení strojovny výtahu

Nástavby na objektu