AKCE : V Bytovkách 742,743,744 , Praha 22.

AKCE: V bytovkách 742 - 744

POPIS : Montáž zateplovacího systému  Baumit OPEN , tl. izolantu 100 mm , minerální vata + polystyren OPEN , omítka Nanopor 1,5 mm , sokl natažen mozaikou a ve spodní části aplikován antigrafitický nátěr. 

Sanace proti vlhkosti : dle projektu Ing. Balíka  - odkopání zeminy do hl. cca 2,0 bm  kolem celého objektu a montáž kompletního drenážního systému IPT fólií vč. kontrolních šachet a čerpadel napojených do přepadových jímek + nádechové a výdechové samočinné systémy  ,  sanace zdiva v oblasti soklu a podzemí .

Vyhotovení projektové dokumentace + kolaudace. Nový hromosvod vč. Revize

Výměna klempířských prvků v provedení lakovaný barevný pozink. 

v_bytovkách_P1010074.jpegP1010069 uhříněves